Skip to main content

Sisseastumiseksam: erialane kirjalik töö

Erialase kirjaliku töö küsimused 2022/2023. õppeaastal sisseastujale

Iga vastuse eest saab maksimaalselt 5 punkti (pingerea moodustamiseks teisendatakse need 100 punkti süsteemi).

Loe läbi Helle Petersoni magistritöö "Tegemata jäänud õendustegevused ning õdede töökorraldus Eesti regionaal- ja keskhaiglate kirurgiaosakondades: läbilõikeline uurimus" ja vasta järgmistele küsimustele:

  1. Kui põhjendatud ja aktuaalne on Sinu arvates magistritöös käsitletud uurimisteema ning kellele on uurimistulemused vajalikud? Põhjenda, miks Sa nii arvad. Hinnatakse Sinu arvamust, mitte magistritöö autori seisukohti. (1 lk)
  2. Kui usaldusväärsed on Sinu arvates uurimistulemused? Põhjenda, mille järgi Sa seda otsustad. Hinnatakse Sinu arvamust, mitte magistritöö autori seisukohti. (1 lk)
  3. Kuidas saab Sinu arvates uurimistulemusi kasutada tervishoiuvaldkonna igapäevatöös? Esita konkreetsed näited uurimistulemuste praktikasse rakendamise kohta! Hinnatakse Sinu enda arvamust, mitte magistritöö autori seisukohti. (1 lk)

Vormistus: Wordi dokument, reavahe 1,5, kirjatüüp Times New Roman, tähemärgi suurus 12 punkti, veerised 2 cm, rööpjoondus. Esimese lehekülje paremasse nurka ja faili nimeks tuleb panna oma ees- ja perekonnanimi. 

Töö tuleb saata hiljemalt 30.06.2022 meiliaadressile ede.karner@ut.ee, kirjale lisada mobiiltelefoni number ja enim kasutatav e-posti aadress.

#õppimine
Meditsiiniteaduste valdkonna lõpetajad

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai diplomi enam kui 300 inimest

Jaga
16.06.2022
#õppimine
MV

Margot Peetsalu: ravi oma patsienti nii nagu oleks ta sinu lähedane

Jaga
16.06.2022
#koostöö #õppimine #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Linnaplaneerimine

Alustab avatud veebiloengute sari, kus arutletakse, kuidas toetada jätkusuutliku linnaruumi kujundamist

Jaga
03.03.2022