Õppimine

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis:

  • õpetatakse kohustuslikke aineid arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ja füsioteraapia õppekaval;
  • koordineeritakse õppetööd rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistriõppekaval; 
  • korraldatakse residendiõpet peremeditsiini ja töötervishoiu erialal; 
  • õpetatakse doktoriõppe aineid ja juhendatakse doktoritöid;
  • pakutakse valik- ja vabaaineid ning täienduskursusi.

Rahvatervishoiu magistriõppes õpitakse uurima rahvastiku tervist mõjutavaid tegureid ja protsesse ning nendevahelisi seoseid. Lisaks võetakse vaatluse alla muud ühiskonnas levivad protsessid, mis inimeste tervist ja tervisekäitumist mõjutavad.

Õendusteaduse magistriõppekava annab teadmised õendusteadusest, -juhtimisest ja -pedagoogikast ning on ainus omataoline Eestis. Õppekava sisu käsitleb õendust kui inimese eest hoolitsemist ning lähtub tervishoiu praktilistest vajadustest.

Tutvu Tartu Ülikooli õppimise hea tavaga.

Rahvatervishoiu magistriõpe

Õendusteaduse magistriõpe

Põhi- ja doktoriõpe

Õendusteaduse täiendusõpe

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

15.09.2022
#õppimine
Andres Tennus

Tänavu alustab meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid enam kui 400 inimest

30.08.2022
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022