Skip to main content

Peremeditsiini eriala residentuur

Image

Peremeditsiini residentuur avati 1993. aastal. Residentuuri eesmärgiks on viia arst-residendi teadmised ja          praktilised oskused iseseisva perearstina töötamise tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda  tervishoiusüsteemis tööle perearsti erialal. Peremeditsiini residentuuri jooksul peab peremeditsiini arst-resident läbima teoreetilise ja praktilise koolituse, mida korraldab peremeditsiini õppetool koostöös teiste perearstikeskuste ja erialakliinikutega. Perearstiõpe toimub praktilise arstitöö vormis residentuuri baasasutustes, millele lisandub teoreetiline õppetöö. 

LOE, MIKS ÕPPIDA PEREARSTIKS?

Alates 2019. aasta sügisest toimub peremeditsiini residentuur 4-aastase õppena. 

Peremeditsiini residentuuri programm 3-aastase õppena 
Peremeditsiini residentuuri programm 4-aastase õppena 

Praktiline koolitus toimub õppebaasides, milleks on perearstikeskused ja erinevad haiglad üle Eesti. 


Tutvu peremeditsiini praktikabaasidega 


Õpieesmärgid (õpiväljundid ehk omandatavad/ arendatavad/ erialased teadmised ja oskused, üldpäedebused jms): 

Peremeditsiini eriala residentuuri üldised eesmärgid
Sisehaigused 
Lastehaigused
Naistehaigused ja sünnitusabi 
Neuroloogia 
Üldkirurgia, ortopeedia, traumatoloogia
Nahahaigused
Psühhiaatria 
Erakorraline meditsiin
Nina-kõrva-kurguhaigused
Radioloogia
Taastusravi

Teoreetiline koolitus hõlmab endas osavõttu temaatilistest seminaridest, loengutest, iseseisvaid töid haigusjuhtude analüüsil, ettekannete  koostamist, konsultatsioonide analüüsimist, erialase uurimisprojekti läbiviimist ja tulemuste ettekandmist. Koolitusti korraldab Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut koostöös erialakliinikutega. Igas kuus on vähemalt üks teoreetilise koolituse päev. 

1. aasta teoreetiliste koolituste ajakava
2. aasta teoreetiliste koolituste ajakava
3. aasta teoreetiliste koolituste ajakava

Uurimistöö viiakse läbi residentuuri jooksul vabalt valitud teemal. Uurimistöö metoodika, andmete kogumise ja tulemuste arutelu toimub  residentide teoreetilise koolituse raames. Uurimistööd kantakse ette residentide kevadkonverentsil.


Tutvu varasemate uurimistööde teemadega 


Lõpueksmile pääsemise eeldus on uurimistöö koostamine ja ettekandmine. Lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

 Vaata residentuuri lõpueksami kordamisküsimusi.

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Linnaplaneerimine

Alustab avatud veebiloengute sari, kus arutletakse, kuidas toetada jätkusuutliku linnaruumi kujundamist

Jaga
03.03.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Viited õppekorraldusele


  • Tutvu kõige olulisema õppetööd reguleeriva õigusaktiga  
Jaga
16.02.2022