Skip to main content

Põhi- ja doktoriõpe

 

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis õpetatakse kohustuslikke aineid arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ja füsioteraapia üliõpilastele. Ained hõlmavad erinevaid valdkondi, näiteks meditsiiniajalugu ja meditsiinieetikat, tervisedendust ja tervishoiukorraldust, epidemioloogiat ja biostatistikat, peremeditsiini ja patsiendikeskset suhtlemist, keskkonna- ja töötervishoidu ning õendustoiminguid. Lisaks õpetatakse doktoriõppe aineid ja pakutakse valik- ja vabaaineid.

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Linnaplaneerimine

Alustab avatud veebiloengute sari, kus arutletakse, kuidas toetada jätkusuutliku linnaruumi kujundamist

Jaga
03.03.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Viited õppekorraldusele


  • Tutvu kõige olulisema õppetööd reguleeriva õigusaktiga  
Jaga
16.02.2022