Skip to main content

Tunniplaan

Rahvatervishoiu magistriõpe on täiskoormusega päevaõpe. Auditoorne õppetöö on korraldatud kahepäevaste intensiivsete õppepäevadena: neljapäeviti kell 10–18 ja reedeti kell 8–16. Erandkorras võib õppetöö toimuda ka laupäeval. Õppetöö toimub enamasti Biomeedikumis (Ravila 19) peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis, üksikud õppepäevad korraldatakse Tallinnas (Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut) ja Pärnus (haigla).

Iseseisva töö osakaal õppekaval on suur. 1 EAP on 26 akadeemilist tundi õppetööd, millest 8 tundi moodustab auditoorne õppetöö. Ülejäänud aeg sisaldab iseseisvat tööd (erialakirjanduse lugemine, kodused ülesanded, referaadid jm). Üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.

Tunniplaani on paigutatud üld- ja erialaaineid. Iga õppeaine toimub üks kord õppeaastas. Igal aastal koostatakse vastuvõetud õppegrupile õppeplaan, milles on näidatud õppeainete toimumise järjekord nelja semestri jooksul. Vabaaineid võib valida kõikidest TÜ õppekavadest, samuti teiste ülikoolide õppekavadest endale sobival ajal.

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Linnaplaneerimine

Alustab avatud veebiloengute sari, kus arutletakse, kuidas toetada jätkusuutliku linnaruumi kujundamist

Jaga
03.03.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Viited õppekorraldusele


  • Tutvu kõige olulisema õppetööd reguleeriva õigusaktiga  
Jaga
16.02.2022