Emakakaelavähi sõeluuringu tõhustamine Euroopa riikides (CBIG-SCREEN)

BIG-SCREENi eesmärk on võidelda ebavõrdsuse vastu emakakaelavähi sõeluuringus (EVS). Kuigi EVS-programmid suudavad emakakaelavähki suremust drastiliselt vähendada, on haavatavate inimeste sihtrühm raskesti kaasatav ja sõeluuringu osalus seal madal. CBIG-SCREEN loob kogu Euroopat hõlmava teadmusraamistiku EVS-i tõkete ümber, et kujundada praktika ning poliitika, et tagada enamhaavatavate sihtrühmade juurdepääs sõeluuringule. Sidusrühmade kaasamise, matemaatiliste analüüside ja kehtivate poliitikate struktureeritud ülevaate abile luuakse selleks vajalik tõendus.

Tutvu lähemalt veebilehel https://cbig-screen.eu/.

H2020 Grant Agreement number: 964049 — CBIG-SCREEN

Emakakaelavahi_Webinar_kutse.jpg

Webinar “The future of cervical cancer prevention: from “One-Size-Fits-All” to personalized screening”

Tartu Ülikooli peahoone

Eesti suurima teadusrahastuse saanud teaduskeskused alustavad tööd

illustrative picture

Loengusari „Kahe kõrva vahel“: Personality and Health and Cognition with Aging