Tunniplaan

Rahvatervishoiu magistriõpe on täiskoormusega päevaõpe. Auditoorne õppetöö on korraldatud kahepäevaste intensiivsete õppepäevadena: neljapäeviti kell 10–18 ja reedeti kell 8–16. Erandkorras võib õppetöö toimuda ka laupäeval. Õppetöö toimub enamasti Biomeedikumis (Ravila 19) peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis, üksikud õppepäevad korraldatakse Tallinnas (Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut) ja Pärnus (haigla).

Iseseisva töö osakaal õppekaval on suur. 1 EAP on 26 akadeemilist tundi õppetööd, millest 8 tundi moodustab auditoorne õppetöö. Ülejäänud aeg sisaldab iseseisvat tööd (erialakirjanduse lugemine, kodused ülesanded, referaadid jm). Üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.

Tunniplaani on paigutatud üld- ja erialaaineid. Iga õppeaine toimub üks kord õppeaastas. Igal aastal koostatakse vastuvõetud õppegrupile õppeplaan, milles on näidatud õppeainete toimumise järjekord nelja semestri jooksul. Vabaaineid võib valida kõikidest TÜ õppekavadest, samuti teiste ülikoolide õppekavadest endale sobival ajal.

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem