#ühiskonnale #uudis
24. aprillil kella 13–17 toimub Zoomis ja TÜ muuseumi valges saalis vaimse tervise hoidmisele pühendatud konverents.
04.04.2024
#teadus #uudis
Rahvusvahelise ENBEL-i projekti käigus loodi üle 30 video- ja õppematerjali ning koostati üheksa poliitikasoovitust, milles räägitakse lähemalt kliima mõjudest inimese tervisele.
03.04.2024
#teadus #uudis
9. aprillil kell 9.00–12.30 toimub veebis Balti riikide ja Poola infopäev tervisetehnoloogia sidusrühmade võrgustikule.
26.03.2024
#instituudist #uudis
31. mail toimub traditsiooniline teaduskonverents, kus teevad ettekandeid oma uurimistöödest nii peremeditsiini arst-residendid kui ka külalisesinejad.
15.03.2024

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi ülesanne on teha õppe-, teadus- ja arendustööd ning osutada ühiskonnale vajalikke teenuseid peremeditsiini, rahvatervishoiu ja õenduse valdkonnas. Meil saab õppida rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistiõppekaval. Õpetame ka arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ja füsioteraapia õppekava aineid, juhendame doktoritöid ning korraldame õppetööd peremeditsiini ja töötervishoiu residentuuris. 
Teadustööga panustame terviseteaduste arengusse Eestis, analüüsides rahvastiku terviseseisundit ning hinnates võimalikke meetmeid rahvastiku tervise parandamiseks. Lisaks hindame tervisetehnoloogiaid ja koostame ravijuhendeid.

Tervisetehnoloogiate hindamine

Ravijuhendite püsisekretariaat