Õppimine

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis:

  • õpetatakse kohustuslikke aineid arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ja füsioteraapia õppekaval;
  • koordineeritakse õppetööd rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistriõppekaval; 
  • korraldatakse residendiõpet peremeditsiini ja töötervishoiu erialal; 
  • õpetatakse doktoriõppe aineid ja juhendatakse doktoritöid;
  • pakutakse valik- ja vabaaineid ning täienduskursusi.

Rahvatervishoiu magistriõppes õpitakse uurima rahvastiku tervist mõjutavaid tegureid ja protsesse ning nendevahelisi seoseid. Lisaks võetakse vaatluse alla muud ühiskonnas levivad protsessid, mis inimeste tervist ja tervisekäitumist mõjutavad.

Õendusteaduse magistriõppekava annab teadmised õendusteadusest, -juhtimisest ja -pedagoogikast ning on ainus omataoline Eestis. Õppekava sisu käsitleb õendust kui inimese eest hoolitsemist ning lähtub tervishoiu praktilistest vajadustest.

Tutvu Tartu Ülikooli õppimise hea tavaga.

Rahvatervishoiu magistriõpe

Õendusteaduse magistriõpe

Põhi- ja doktoriõpe

Õendusteaduse täiendusõpe