Magistritöö

Magistritöö  rahvatervishoius (30 EAP) on iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse erialaprobleemi teaduslik lahendus. 

Magistritöö eesmärk on omandada:

 • sügavamad teadmised ja oskused kitsamas rahvatervishoiu valdkonnas;
 • iseseisva uurimistöö kogemused;
 • oskused koostada uurimuslikku kirjalikku tööd. 

Magistritöö teema valitakse koostöös juhendajaga hiljemalt esimese õppeaasta lõpuks. Magistritöö on üldjuhul kirjutatud eesti keeles. Magistritöö tuleb vormistada vastavalt nõuetele. Magistritöö kaitsmine toimub avaliku väitlusena rahvatervishoiu kaitsmiskomisjoni ees.

Magistritöö koostamiseks vajalikud juhendid ja dokumendid


Tutvu rahvatervishoiu kaitstud magistritöödega. Magistritööd on kättesaadavad Tartu Ülikooli raamatukogu digitaalses andmebaasis DSpace.


  #õppimine
  Tudengid koos

  Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

  #tudengile #õppimine
  lõigatud ÖÖraamatukogu 3

  Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem