Magistritöö

Magistritöö  rahvatervishoius (30 EAP) on iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse erialaprobleemi teaduslik lahendus. 

Magistritöö eesmärk on omandada:

  • sügavamad teadmised ja oskused kitsamas rahvatervishoiu valdkonnas;
  • iseseisva uurimistöö kogemused;
  • oskused koostada uurimuslikku kirjalikku tööd. 

Magistritöö teema valitakse koostöös juhendajaga hiljemalt esimese õppeaasta lõpuks. Magistritöö on üldjuhul kirjutatud eesti keeles. Magistritöö tuleb vormistada vastavalt nõuetele. Magistritöö kaitsmine toimub avaliku väitlusena rahvatervishoiu kaitsmiskomisjoni ees.

Magistritöö koostamiseks vajalikud juhendid ja dokumendid


Tutvu rahvatervishoiu kaitstud magistritöödega. Magistritööd on kättesaadavad Tartu Ülikooli raamatukogu digitaalses andmebaasis DSpace.


#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest