Põhi- ja doktoriõpe

 

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis õpetatakse kohustuslikke aineid arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ja füsioteraapia üliõpilastele. Ained hõlmavad erinevaid valdkondi, näiteks meditsiiniajalugu ja meditsiinieetikat, tervisedendust ja tervishoiukorraldust, epidemioloogiat ja biostatistikat, peremeditsiini ja patsiendikeskset suhtlemist, keskkonna- ja töötervishoidu ning õendustoiminguid. Lisaks õpetatakse doktoriõppe aineid ja pakutakse valik- ja vabaaineid.

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest