Põhi- ja doktoriõpe

 

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis õpetatakse kohustuslikke aineid arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ja füsioteraapia üliõpilastele. Ained hõlmavad erinevaid valdkondi, näiteks meditsiiniajalugu ja meditsiinieetikat, tervisedendust ja tervishoiukorraldust, epidemioloogiat ja biostatistikat, peremeditsiini ja patsiendikeskset suhtlemist, keskkonna- ja töötervishoidu ning õendustoiminguid. Lisaks õpetatakse doktoriõppe aineid ja pakutakse valik- ja vabaaineid.

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem