Sisseastumine: erialase kirjaliku töö küsimused

Erialase kirjaliku töö küsimused 2024/2025 sisseastujatele. Iga vastuse eest saab maksimaalselt 5 punkti (pingerea moodustamiseks teisendame need 100 punkti süsteemi).


Loe läbi Kübarsepp, H-K. jt (2024) artikkel „Täiskasvanud patsientide kogemused kontaktisolatsiooniga – intervjuu-uuring“ ja vasta järgmistele küsimustele (artikli leiad siit kogumikust):

  1. Kui põhjendatud ja aktuaalne on Sinu arvates magistritöös käsitletud uurimisteema ning kellele on uurimistulemused vajalikud? Põhjenda, miks Sa nii arvad.  (1 lk)
  2. Kui usaldusväärsed on Sinu arvates uurimistulemused? Põhjenda, mille järgi Sa seda otsustad. (1 lk)
  3. Kuidas saab Sinu arvates uurimistulemusi kasutada tervishoiuvaldkonna igapäevatöös? Esita konkreetsed näited uurimistulemuste praktikasse rakendamise kohta! (1 lk)

NB! Kõigi vastuste korral hinnatakse Sinu enda arvamust, mitte magistritöö autori seisukohti. 

Töö vormistus: Wordi dokument, reavahe 1,5, kirjatüüp Times New Roman, tähemärgi suurus 12 punkti, veerised 2 cm, rööpjoondus. Esimese lehekülje paremasse nurka ja faili nimeks tuleb panna oma ees- ja perekonnanimi. 


Töö tuleb saata hiljemalt 27.06.2024 meiliaadressile ede.karner@ut.ee, kirjale lisada mobiiltelefoni number ja enim kasutatav e-posti aadress.

Avaldus tuleb esitada SAIS’is.

Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?