Töötervishoiu eriala residentuur

Töötervishoiu residentuuri üldiseks eesmärgiks on viia arst-residendi teadmised ja praktilised oskused iseseisva töötervishoiuarstina töötamise tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle töötervishoiu eriarstina.

Töötervishoid on preventiivse iseloomuga tervishoiu valdkond, mis uurib töötingimuste ja tööprotsessi mõju töötaja tervisele ning töövõimele, tegeleb kutsehaiguste ja tööga seotud haiguste väljaselgitamisega. Töötervishoiul on oluline roll kutsekahjustuste ennetustegevuses, töökoha tervise edendamisel, kutsehaiguste ja teiste tööst põhjustatud haiguste ravi- ning rehabilitatsiooni küsimuste lahendamisel.

Töötervishoiuarst on raviõigusega esmatasandi raviarst, kelle ülesandeks on avastada ja diagnoosida kutsehaigusi ja muid tööst tingitud tervisehäireid, hinnata töökeskkonna ohutegureid ja selgitada nende mõju töötajate tervisele ning viia läbi töötajate tervisekontrolli ja rakendada ennetusmeetmeid töötajate tervise säästmiseks töökohtadel. Töötervishoiuarst võib töötada töötervishoiuteenistustes, tervisekeskustes, haiglate või polikliinikute juures pädeva töötervishoiuspetsialistina. 

Tutvu töötervishoiu residentuuri programmiga.

Töötervishoiu programmi jooksul tuleb läbida teoreetiline ja praktiline osa.

Tudengid õppehoone uksel

Õendusteaduse magistriõppe virtuaalne avatud uste päev

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024