Autor:
Tartu Ülikool

Õendusteaduse magistriõpe

Õendusteadus on terviseteadus ja praktiline inimteadus, mis on orienteeritud inimese tervisele ning kannab hoolivuse traditsiooni. Õendusteaduse eesmärk on luua tõenduspõhist teavet inimese tervise ja heaolu edendamiseks ning tulemuslikuks ja inimkeskseks õendusabiks ning hoolitsuseks.

 

Õendusteaduse magistriõppes õpivad kõrgharidusega tervisespetsialistid, keda ühendavad sarnased arusaamad erialasest tegevusest ja selle eesmärkidest. Neid seob ühtne väärtusruum, milleks on  terviklik inimkäsitus ning professionaalne hoolitsus. Ühine eesmärk on pakkuda inimesele parimat hoolitsust tervise ja heaolu tagamiseks; toetada inimest ja elanikkonda tervise parandamisel ja säilitamisel; kujundada tervislikku keskkonda ning panustada tervishoiupoliitikasse.

Õppetöö korraldus on paindlik ning arvestab täiskohaga töötavat üliõpilast. Õendusteaduse  magistriõpe on osakoormusega sessioonõpe, mille kestuse saab üliõpilane ise kavandada kolmele või neljale aastale. Auditoorsed kohtumised toimuvad kahel kuni viiel päeval nädalas üks-kaks korda kuus. Kolmveerand õppetööst on iseseisev töö. Kolmanda aasta sügissemestril täiendavad üliõpilased oma pedagoogika- ja juhtimisalaseid teadmisi ja oskusi erialapraktikal. 

Õppekava lõpetanud saavad magistrikraadi terviseteaduses (õendusteaduses). Omandatud eriala – õendusjuhtimine ja -pedagoogika – avardab nende karjäärivõimalusi tervishoiuasutustes, kutseühendustes, tervishoiukõrgkoolides, ülikoolides ning riigiasutustes. Õppekava läbimine võimaldab astuda doktoriõppesse.

Tutvu õendusteaduse magistriõppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS-is).

Tutvu vastuvõtutingimustega sisseastumisveebis.

Õppekava ja õppeained

Tunniplaan

Magistritöö

Õppekirjandus