Skip to main content
#teadus #uudis
25. augustil peab Tampere Ülikooli vähiuuringute professor  ja Helsinki Ülikoolihaigla kolorektaalkirurg Toni Seppälä ingliskeelse loengu "Precision medicine in gastrointestinal cancer".
Jaga
03.08.2022
#õppimine #uudis
Eesti Teadusagentuur (ETAG) avas juuni lõpus kandideerimise üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Konkursi preemiafond on sel aastal 98677,79 eurot.
Jaga
03.08.2022
#õppimine #uudis
Intervjuu Rootsist pärit Eesti juurtega Amanda Soomäega, kes lõpetas jaanuaris Rootsis Göteborgis arstiteaduse õpingud ning viibis siin kaks kuud teadusvahetuses.
Jaga
26.07.2022
#sisseastumine #pressiteade
Ülikoolide maineuuringust selgus, et eri vanuses elanikud peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu Ülikooli. Vastajate hinnangul on Tartu Ülikooli lõpudiplom tööturul enim hinnatud.
Jaga
22.06.2022

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi ülesanne on teha õppe-, teadus- ja arendustööd ning osutada ühiskonnale vajalikke teenuseid peremeditsiini, rahvatervishoiu ja õenduse valdkonnas. Meil saab õppida rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistiõppekaval. Õpetame ka arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ja füsioteraapia õppekava aineid, juhendame doktoritöid ning korraldame õppetööd peremeditsiini ja töötervishoiu residentuuris. 
Teadustööga panustame terviseteaduste arengusse Eestis, analüüsides rahvastiku terviseseisundit ning hinnates võimalikke meetmeid rahvastiku tervise parandamiseks. Lisaks hindame tervisetehnoloogiaid ja koostame ravijuhendeid.

Tervisetehnoloogiate hindamine

Ravijuhendite püsisekretariaat