Õendusteaduse täiendusõpe

Image
PT_TK

 

Kui oled omandanud õe, ämmaemanda, tegevusterapeudi, füsioterapeudi, tervisekaitse spetsialisti, radioloogiatehniku, tervisedendaja või bioanalüütiku kutse, oled oodatud õppima meie magistriõppe aineid täienduskoolitusena.

Täiendusõppijatele on avatud enamik õendusteaduse magistriõppekava ainetest. Õppetöö toimub magistriõppe tunniplaani järgi. Kui täiendusõppija jätkab hiljem õpinguid õendusteaduse magistriõppes, on võimalik täienduskoolitusena läbitud aineid VÕTA alusel arvestada.

Registreerimine ja avaldus õppima asumiseks

  • Registreerimiseks saatke e-kiri kontaktisikule ning lisage kirjale oma kontaktandmed (mobiiltelefoni number, enam kasutatav e-posti aadress)
  • Õppijaks vormistatakse isiku avalduse alusel (vormi saadab õppijale kontaktisik)

Registreerimise tähtajad

  • Esimese kursuse õppeainetele - 8. veebruar 2024
  • Teise kursuse õppeainetele - 15. veebruar 2024
  • Vabaainele "Patsiendiõpetus - informeerimisest partnerluseni" - 29. veebruar 2024

Loe ka üldinfot kursustele registreerimise, kursuste eest tasumise ja täiendusõppe lõpudokumentide kohta.

Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel