Viited õppekorraldusele 

ÕPINGUD            ÕPINGUTE PIKENDAMINE                     ÕPINGUTE LÕPETAMINE
Õppeainetesse registreerumine              Akadeemiline puhkus                                           Keskmine hinne, kiitusega lõpetamine
Eksamid ja arvestused Õpingute pikendamine Lõpetamisel väljastatavad dokumendid
Õppeainete tagasisidestamine   Eksmatrikuleerimine
Õppekvaliteet    
VÕTA    
Õppekava täitmine    

 

MUUD ÕPINGUVÕIMALUSED              ÕPPEVORMID DOKUMENDID
Külalisüliõpilaseks teise ülikooli               Täis- ja osakoormus                                              Tasemeõppe õigusaktid                       
Õpiränne välismaale Päeva- ja sessioonõpe Dokumendivormid
Õppimine eksternina   Üliõpilaspilet
Reimmatrikuleerimine    
     

 

TASUB TEADA ÕIS JA ARVUTIABI MUU INFO
Akadeemiline petturlus                            ÕISi info ja abi                                                     Õppepuhkus tööandjalt                          
Otsuste vaidlustamine Kontaktide uuendamine Õppelaen
Õppetasud Arvutiabi  

 

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem