Autor:
Tartu Ülikool

Õppekava ja õppeained

Õppekava sihtgrupp on bakalaureusekraadi või rakenduskõrgharidusega õed, ämmaemandad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, tervisekaitse spetsialistid, tervisedendajad, bioanalüütikud  ja radioloogiatehnikud.

Õppekava maht ja moodulid. Õppekava maht on 120 EAP ning see koosneb alusainetest (33 EAP), erialaainetest (58 EAP, sh erialapraktika 8 EAP), vabaainetest (4 EAP) ning magistritööst (25 EAP). Erialaainete moodul on spetsialiseeritud õendusjuhtimisele ja -pedagoogikale, alusainete moodul käsitleb õendusteaduse teoreetilisi ja filosoofilisi aluseid ning uurimistööd. Vabaaineid võib valida nii TÜ kui ka teiste ülikoolide õppeainete või täienduskoolituste seast. Õpingud lõpevad magistritöö avaliku kaitsmisega.

Õppekava läbimine: tasuta osakoormus, sessioonõpe, kestus 3–4 aastat. Osakoormusega õppekava kestus on 4 aastat (2 aastat nominaalaega ja 2 aastat õppepikendust). Õppeplaanis on ained, mis tuleb enne kaitsmist sooritada, jaotatud kolmele aastale. Seetõttu on üliõpilasel võimalik planeerida magistritöö kaitsmist kas kolmanda aasta kevadsemestrile või neljanda aasta sügis- või kevadsemestrile. Samuti võib vajaduse või soovi korral hajutada ka õppeaineid kolmelt aastalt neljale. Seejuures peab silmas pidama, et esimese aasta lõpuks tuleb koguda vähemalt 30 ainepunkti ja teise aasta lõpuks 60 ainepunkti. 

Õppekava mobiilsusaken. Õendusteaduse õppekaval õppides võib välisülikoolis läbida nii kohustuslikke alus- ja erialaaineid (sh erialapraktikat) kui ka vabaaineid. Üliõpilane, kes soovib minna välismaale õppima, võib otsida meelepärase välisülikooli ja kujundada õppekavast lähtudes individuaalse mobiilsusakna või valida selle, mis on välja töötatud õendusteaduse õppetoolis.

Õppekava lõpetamine:

  • Eriala: õendusjuhtimine ja -pedagoogika
  • Kraad: terviseteaduse (õendusteaduse) magister; Master of Science in Health Sciences (Nursing Science), MSc

Õppekava lõpetanul on valmidus töötada juhtival ametikohal tervishoiuasutuses ning õppejõuna tervishoiukõrgkoolis või ülikoolis, teha uurimis- ja arendustööd ning jätkata õpinguid doktoriõppes.

Tudengid õppehoone uksel

Õendusteaduse magistriõppe virtuaalne avatud uste päev

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024