Foto:
Tartu Ülikool

Õppekava ja õppeained

Õppekava sihtgrupp on bakalaureusekraadi või rakenduskõrgharidusega õed, ämmaemandad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, tervisekaitse spetsialistid, tervisedendajad, bioanalüütikud  ja radioloogiatehnikud.

Õppekava maht ja moodulid. Õppekava maht on 120 EAP ning see koosneb alusainetest (33 EAP), erialaainetest (58 EAP, sh erialapraktika 8 EAP), vabaainetest (4 EAP) ning magistritööst (25 EAP). Erialaainete moodul on spetsialiseeritud õendusjuhtimisele ja -pedagoogikale, alusainete moodul käsitleb õendusteaduse teoreetilisi ja filosoofilisi aluseid ning uurimistööd. Vabaaineid võib valida nii TÜ kui ka teiste ülikoolide õppeainete või täienduskoolituste seast. Õpingud lõpevad magistritöö avaliku kaitsmisega.

Õppekava läbimine: tasuta osakoormus, sessioonõpe, kestus 3–4 aastat. Osakoormusega õppekava kestus on 4 aastat (2 aastat nominaalaega ja 2 aastat õppepikendust). Kuna aga õppeained on jaotatud kolmele aastale (vt õppeplaani), siis on üliõpilasel võimalik planeerida magistritöö kaitsmist kas kolmanda aasta kevadsemestrile või neljanda aasta sügis- või kevadsemestrile. Samuti võib vajaduse korral hajutada õppeaineid kolmelt neljale aastale, seejuures tuleb koguda minimaalselt 30 ainepunkti esimese ja 60 ainepunkti teise aasta lõpuks. 

Õppekava mobiilsusaken. Õendusteaduse õppekaval õppides võib välisülikoolis läbida nii kohustuslikke alus- ja erialaaineid (sh erialapraktikat) kui ka vabaaineid. Üliõpilane, kes soovib minna välismaale õppima, võib otsida meelepärase välisülikooli ja kujundada õppekavast lähtudes individuaalse mobiilsusakna või valida selle, mis on välja töötatud õendusteaduse õppetoolis.

Õppekava lõpetamine:

  • Eriala: õendusjuhtimine ja -pedagoogika
  • Kraad: terviseteaduse (õendusteaduse) magister; Master of Science in Health Sciences (Nursing Science), MSc

Õppekava lõpetanul on valmidus töötada juhtival ametikohal tervishoiuasutuses ning õppejõuna tervishoiukõrgkoolis või ülikoolis, teha uurimis- ja arendustööd ning jätkata õpinguid doktoriõppes.

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

15.09.2022
#õppimine
Andres Tennus

Tänavu alustab meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid enam kui 400 inimest

30.08.2022
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022