Skip to main content
Photo:
Tartu Ülikool

Õppekava ja õppeained

Õppekava sihtgrupp on bakalaureusekraadi või rakenduskõrgharidusega õed, ämmaemandad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, tervisekaitse spetsialistid, tervisedendajad, bioanalüütikud  ja radioloogiatehnikud.

Õppekava maht ja moodulid. Õppekava maht on 120 EAP ning see koosneb alusainetest (33 EAP), erialaainetest (58 EAP, sh erialapraktika 8 EAP), vabaainetest (4 EAP) ning magistritööst (25 EAP). Erialaainete moodul on spetsialiseeritud õendusjuhtimisele ja -pedagoogikale, alusainete moodul käsitleb õendusteaduse teoreetilisi ja filosoofilisi aluseid ning uurimistööd. Vabaaineid võib valida nii TÜ kui ka teiste ülikoolide õppeainete või täienduskoolituste seast. Õpingud lõpevad magistritöö avaliku kaitsmisega.

Õppekava läbimine: tasuta osakoormus, sessioonõpe, kestus 3–4 aastat. Osakoormusega õppekava kestus on 4 aastat (2 aastat nominaalaega ja 2 aastat õppepikendust). Kuna aga õppeained on jaotatud kolmele aastale (vt õppeplaani), siis on üliõpilasel võimalik planeerida magistritöö kaitsmist kas kolmanda aasta kevadsemestrile või neljanda aasta sügis- või kevadsemestrile. Samuti võib vajaduse korral hajutada õppeaineid kolmelt neljale aastale, seejuures tuleb koguda minimaalselt 30 ainepunkti esimese ja 60 ainepunkti teise aasta lõpuks. 

Õppekava mobiilsusaken. Õendusteaduse õppekaval õppides võib välisülikoolis läbida nii kohustuslikke alus- ja erialaaineid (sh erialapraktikat) kui ka vabaaineid. Üliõpilane, kes soovib minna välismaale õppima, võib otsida meelepärase välisülikooli ja kujundada õppekavast lähtudes individuaalse mobiilsusakna või valida selle, mis on välja töötatud õendusteaduse õppetoolis.

Õppekava lõpetamine:

  • Eriala: õendusjuhtimine ja -pedagoogika
  • Kraad: terviseteaduse (õendusteaduse) magister; Master of Science in Health Sciences (Nursing Science), MSc

Õppekava lõpetanul on valmidus töötada juhtival ametikohal tervishoiuasutuses ning õppejõuna tervishoiukõrgkoolis või ülikoolis, teha uurimis- ja arendustööd ning jätkata õpinguid doktoriõppes.

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Linnaplaneerimine

Alustab avatud veebiloengute sari, kus arutletakse, kuidas toetada jätkusuutliku linnaruumi kujundamist

Jaga
03.03.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Viited õppekorraldusele


  • Tutvu kõige olulisema õppetööd reguleeriva õigusaktiga  
Jaga
16.02.2022