Magistritöö

Magistritöö on empiiriline või teoreetiline uurimus, mille üliõpilane koostab õpingute vältel ja kaitseb õpingute lõpus. Magistritöö eesmärk on anda valmidus eetiliseks ja tõenduspõhiseks teadustööks.

Magistritööde temaatika lähtub õendusteaduse õppetooli teadustöö suundadest (2018–2023) ning õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegiast (2021–2030).


Alates 2012/2013. õppeaastast kaitstud magistritööd

2003/2004. kuni 2011/2012. õppeaastal kaitstud magistritööd


Magistritööd asuvad Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace.

  • 2012/2013. õppeaasta kevadsemestril ja hiljem kaitstud magistritööd on avalikud, välja arvatud juhul, kui avaldamisele on kehtestatud tähtajalised piirangud (vt kuupäevi failist).
  • Varem kaitstud magistritööd on kättesaadavad ülikooli arvutivõrgus või ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga VPN-i kaudu.
  • Küsimuste korral võtke ühendust õendusteaduse õppetooliga.

Magistritöö kavandeid saab kinnitamiseks esitada kaks korda õppeaastas (septembris ja veebruaris).

Ajagraafik 2023/2024 
Ajagraafik 2024/2025

Magistritööde kaitsmised toimuvad kaks korda õppeaastas (detsembris ja juunis).

Ajagraafik 2023/2024
Ajagraafik2024/2025

Positiivsele hindele kaitstud magistritöö tehakse üldsusele kättesaadavaks ülikooli digitaalarhiivis (DSpace’is) kolme kuu jooksul pärast kaitsmist. Kui üliõpilane planeerib magistritöö avaldamist teadusartiklina, siis esitab ta enne kaitsmist meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaanile põhjendatud taotluse kehtestada töö elektroonsele avaldamisele piirangud. Magistritöö avaldatakse elektroonselt pärast tähtajalise piirangu lõppemist. Loe juhendit lõputööde avaldamise kohta.

Lihtlitsentside ja taotluse vormid:

  • lihtlitsents lõputöö avaldamiseks (tavaline), dokument nr 30;
  • lihtlitsents lõputöö avaldamiseks (avaldamisel tähtajaline piirang), dokument nr 31;
  • taotluse vorm (avaldamisele piirangu kehtestamine), dokument nr 32.
MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht