Rahvatervishoiu magistriõpe

Rahvatervishoid on teadus ja kunst haiguste ennetamiseks, eluea pikendamiseks ning vaimse ja füüsilise tervise edendamiseks ja tugevdamiseks ühiskonna organiseeritud jõupingutuste kaudu. Rahvatervishoiu eriala on Eestis võimalik õppida vaid Tartu Ülikoolis.

Õppima on oodatud kõik, kel on bakalaureusekraad või vastav kvalifikatsioon meditsiini, matemaatilise statistika, matemaatika, tervise-, sotsiaal-, loodus- või majandusteaduste valdkonnas.

Õppekava fookus on epidemioloogial. Epidemioloogia on tänapäevane teadusharu, mis uurib rahvastiku tervist mõjutavaid protsesse ning nendevahelisi seoseid. Epidemioloogia ei keskendu ainult haigusepideemiatele, vaid vaatleb ka muid ühiskonnas levivaid protsesse ja ilminguid, mis inimeste tervist ja tervisekäitumist mõjutavad.

Epidemioloogid loovad uusi ja laiendavad olemasolevaid teooriaid elanikkonna tervisekäitumise kohta, testivad hüpoteese, korraldavad eksperimente ning teevad järeldusi erinevate mõjurite olulisuse kohta. Samuti määratlevad nad  terviseprobleemide võimalikke riskitegureid ja sobivaid sekkumismeetmeid.
Kas sind huvitab, miks tarvitatakse salaalkoholi või narkootikume? Kuidas mõjutavad ema ja isa hoiakud nende laste tervist? Millised on erinevate haiguste leviku mõjud Eesti riigi majandusele? Sellistele küsimustele otsibki vastuseid epidemioloogia. Sul on võimalik epidemioloogia eriala õppida, astudes rahvatervishoiu magistriõppesse. Ootame õppima teadmishimulisi tudengeid, kes soovivad oma edasise karjääri siduda tervishoiuga.

Õppetöö korraldus. Rahvatervishoiu magistriõpe on täiskoormusega päevaõpe ja kestab 2 aastat. Õppekohtumised on kavas intensiivsete tsüklitena kahel-kolmel päeval nädalas. Suur rõhk on üliõpilase iseseisval tööl kirjandusega. Viimasel semestril sooritab üliõpilane tervisevaldkonna asutuses praktika. Praktika on võimalik läbida ka instituudi teadusprojektides osaledes või erialase töökogemuse arvestamise kaudu. 

Rahvatervishoiu õppekava lõpetanud saavad terviseteaduse magistrikraadi. Õppekava lõpetanute teadmised on kõrgelt hinnatud ning  edukalt lõpetanutel ei ole keeruline leida endale töökoht näiteks Tervise Arengu Instituudis, Sotsiaalministeeriumis, Terviseametis, Eesti Haigekassas, kõrgkoolides või muudes teadus- ja arendusasutustes. Õppekava läbimine võimaldab alustada doktoriõpinguid, eelkõige terviseteadustes. 

Tutvu rahvatervishoiu magistriõppekavaga ÕIS-is.

Tutvu vastuvõtutingimustega sisseastumisveebis.

Õppekava ja õppeained

Tunniplaan

Magistritöö