Instituudi kõneisikud

Ruth Kalda
Peremeditsiini professor
Teemad: perearstide koolitamine, peremeditsiini olukord Eestis, haiguste ennetamine, krooniliste haiguste riskifaktorid
731 9210, 5698 5599
ruth.kalda@ut.ee

Ken Kalling
Meditsiiniajaloo nooremlektor
Teemad: meditsiini ajalugu
5645 4902
ken.kalling@ut.ee

Marje Oona
Peremeditsiini kaasprofessor
Teemad: perearsti tööga seotu, hooajalised haigused, vaktsineerimine
731 9212, 5567 8486
marje.oona@ut.ee  

Hans Orru
Keskkonnatervishoiu professor
Teemad: tervise riskitegurid elu- ja töökeskkonnas: välisõhu saaste ja müra, hoonete halb sisekliima, joogivee terviseriskid, äärmuslikud ilmaolud, kliimamuutused
737 4203
hans.orru@ut.ee

Kersti Pärna
Tervisedenduse kaasprofessor
Teemad: alkoholi tarvitamise ja suitsetamise mõju, riskikäitumisega seotud suremus, laste väärkohtlemine
737 4193
kersti.parna@ut.ee  

Anneli Uusküla
Epidemioloogia professor
Teemad: HIV levik ja ravi, sugulisel teel levivad infektsioonid ja nende ravi
737 4195
anneli.uuskula@ut.ee

...

Olete oodatud kevadkonverentsile

MV

Instituudi meediakajastused