#teadus #uudis
Tartu Ülikool viis Maailma Terviseorganisatsiooniga läbi uuringu, kus analüüsiti kui palju Eesti lapsed ja noored näevad televisiooni vahendusel toidureklaame.
01.03.2024
#koostöö #rahvusvaheline #uudis
27–29. veebruaril külastasid Tartu Ülikooi peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituuti Anna Lipert ja Joanna Ruszkowska Poola Lodzi meditsiiniülikoolist.
29.02.2024
#sisseastumine #pressiteade
Veebruarist algas kandideerimine Tartu Ülikooli eesti- ja ingliskeelsesse magistriõppesse ning ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse.
11.02.2024
#ülikoolist #uudis
Dekaan Margus Lemberi pöördumine
29.12.2023

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi ülesanne on teha õppe-, teadus- ja arendustööd ning osutada ühiskonnale vajalikke teenuseid peremeditsiini, rahvatervishoiu ja õenduse valdkonnas. Meil saab õppida rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistiõppekaval. Õpetame ka arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ja füsioteraapia õppekava aineid, juhendame doktoritöid ning korraldame õppetööd peremeditsiini ja töötervishoiu residentuuris. 
Teadustööga panustame terviseteaduste arengusse Eestis, analüüsides rahvastiku terviseseisundit ning hinnates võimalikke meetmeid rahvastiku tervise parandamiseks. Lisaks hindame tervisetehnoloogiaid ja koostame ravijuhendeid.

Tervisetehnoloogiate hindamine

Ravijuhendite püsisekretariaat