Täiendusõpe

Õppima on oodatud  õed ja ämmaemandad, tegevusterapeudid, füsioterapeudid, tervisekaitse spetsialistid, radioloogiatehnikud, tervisedendajad ja bioanalüütikud.

1. Magistriõppekava aineid täienduskoolitusena

Täiendusõppijatele on avatud enamik õendusteaduse magistriõppekava ainetest, sh uurimistööd käsitlevate ainete pakett. Õppima võetakse isiku avalduse alusel. Õppetöö toimub magistriõppe tunniplaani järgi. Kui täiendusõppija jätkab hiljem õpinguid õendusteaduse magistriõppes, on võimalik täienduskoolitusena läbitud aineid VÕTA alusel arvestada.


2. Avatud registreerimisega ja asutustesse tellitavad täienduskoolitused

Info täienduskoolituste toimumise ja tellimisvõimaluste kohta ilmub hiljemalt kolm kuud enne konkreetse koolituse algust.

Elektroonne registreerumine

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest