Metoodika

TTH raportite koostamise põhimõtteid ja kasutatavat metoodikat käsitlevad järgmised juhendmaterjalid:

TTH metoodikajuhend 

Kulutõhususe analüüsi juhend

Lähteülesande koostamise juhend

Eksperdi juhend

Infootsingu ja teaduskirjanduse ülevaate koostamise juhend

Vormistamise juhend

Õigekeelsuse juhend

Retsenseerimise juhend (uuendatud 2024. aastal)

 

Juhendid viimati uuendatud 2017. Läbi vaadatud 2022. 

...

Olete oodatud kevadkonverentsile

Instituudi kõneisikud

Instituudi kõneisikud
MV

Instituudi meediakajastused