Raportid

Töös olevad raportid:

TTH 77 Uimastitarvitamise häire nõustamine ja selle kulutõhusus Eestis

TTH76 Kodune hospiitsravi: efektiivsus, kulutõhusus ning eelarvemõju Eestis 

TTH75 Loote mitteinvasiivse kromosoomhaiguste sõeluuringu rakendamine kõikidele lapseootel naistele

TTH74 Digipatoloogia rakendamine Eestis

TTH73 Individuaalse toitmisraviplaani tervisekasu ja kulutõhusus Eestis

TTH72 Tsüstilise fibroosi sõeluuringu rakendamise efektiivsus ja kulutõhusus

TTH71 Kukkumiste multifaktoriaalne ennetusprogramm

Valminud raportid:

TTH70 Laste ja noorukite depressiooni, ärevushäire ja suitsiidiriski sõeluuring

TTH69 Loovteraapiad laste ja noorukite psüühikahäirete ravis

TTH68 Semaglutiid rasvumuse ravis

TTH67 Insuliini pumpravi 1. tüüpi diabeediga täiskasvanutel

TTH66 Patsiendilähedased CRV- ja glükoositestid perearstiabis

TTH65 Embrüote aneuploidsuse siirdamiseelse testimise efektiivsus ja kulutõhusus

TTH64 Aktiivravi patsiendi kodus ehk koduhaigla: efektiivsus, kulud ja korraldus

TTH63 Kopsuvähi sõeluuringu rakendamise efektiivsus ja kulutõhusus

TTH62 Farmakogeneetilise analüüsi tervisekasu südame-veresoonkonnahaiguste ravis ja farmakogeneetilise analüüsi juhitud antiagregantravi kulutõhusus Eestis südame isheemiatõve korral

TTH61 Farmakogeneetilise analüüsi tervisekasu ja kulutõhusus depressiooni ravis

TTH60 Tisageenlekleutseel ägeda lümfoblastleukeemia ravis

TTH59 Spinaalse lihasatroofia sõeluuringu ja presümptoomse ravi efektiivsus ja kulutõhusus

TTH58 Sooneutraalse HPV-vastase vaktsineerimise kulutõhusus Eestis

TTH57 Metastaatilise kopsuvähi immuunravi kulutõhusus

TTH56 Tervisekontrollid südame-veresoonkonnahaiguste ja diabeedi ennetuseks

TTH55 Kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi immuunravi kulutõhusus

TTH54 Suukaudse toitmisravi efektiivsus, kulud ja korraldus

TTH53 Bioloogilised ravimid ninapolüpoosi ravis

TTH52 C-hepatiidi likvideerimisstrateegiate hindamine 

TTH51 Magnet- ja sensornavigatsioon südame rütmihäirete ravis

TTH50 Geenitestid kasvajate ravivalikutes

TTH49 Eesnäärmevähi varane avastamine

TTH48 Kopsuvähi sõeluuring Eestis

TTH47 Bioloogilised ravimid psoriaasi ravis

TTH46 Buprenorfiin opioidsõltuvuse asendusravis 

TTH45 HPV-vastaste vaktsiinide kulutõhusus

TTH44 Sünnijärgse koduvisiidi mõju hindamine

TTH43 Suitsetamisest loobumise meetodite eelarvemõju analüüs Eestis

TTH42 Neljavalentse gripivaktsiini efektiivsus ja kulutõhusus

TTH41 Polüsomnograafia

TTH40 Galaktoseemia sõeluuring Eestis

TTH39 C-hepatiidi ravi kulutõhusus

TTH38 HIV-infektsiooni esmavaliku ravimite kulutõhusus

TTH37 Antiretroviirusravimite kasutamise kulutõhusus HIV-negatiivsetel isikutel

TTH36 Koduse enteraalse toitmisravi korraldus ja kulud Eestis

TTH35 Organiseeritud sõeluuring diabeetilise silmakahjustuse varaseks diagnoosimiseks Eestis

TTH34 GLP-1 retseptori agonisti ja insuliini sisaldavate kombinatsioonravimite kliiniline tõenduspõhisus ja kulutõhusus

TTH33 GLP-1 retseptori agonistide kliiniline tõenduspõhisus ja kulutõhusus 2. tüüpi diabeedi ravis

TTH32 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring

TTH31 Inimese papilloomiviiruse (HPV) DNA-testi ja emakakaela tsütoloogilise uuringu (Pap-testi) võrdlus emakakaelavähi sõeluuringu esmastestina

TTH30 Ohutu süstimise ruumide efektiivsus

TTH29 Opioidsõltuvuse asendusravi ja antiretroviirusraviga integreeritud asendusravi Eestis

TTH28 Kopsukasvajate kemoteraapia kliiniline tõenduspõhisus ja kulutõhusus

TTH27 Hulgimüeloomi raviskeemide efektiivsus ja kulutõhusus

TTH26 Organiseeritud sõeluuring eesnäärmevähi varaseks diagnoosimiseks Eestis

TTH25 Väikelaste tuberkuloosivastase vaktsineerimise efektiivsus ja kulud Eestis

TTH24 Insuliini pumpravi kulutõhusus 1. tüüpi diabeedi ravis

TTH23 Ranolasiin stabiilse stenokardia ravis

TTH22 Rinnavähi mammograafiline sõeluuring

TTH21 HER2-positiivsete rinnakasvajate kemoteraapia kliiniline tõenduspõhisus ja kulutõhusus

TTH20 HPV-vastaste vaktsiinide kulutõhusus

TTH19 Pneumokokkinfektsioonivastase vaktsineerimise kulutõhusus

TTH18 Väga enneaegsete vastsündinute ravitulemused ja ravikulud Eestis

TTH17 Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kulutõhusus Eestis

TTH16 Depoo-antipsühhootikumide kulutõhusus

TTH15 EGFR-inhibiitorite kulutõhusus kolorektaalvähi ravis

TTH14 Naloksooniprogramm üledoosidest põhjustatud surmade ennetamiseks

TTH13 Puukentsefaliidivastase vaktsineerimise kulutõhusus Eestis

TTH12 Riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kulutõhusus

TTH11 Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus

TTH10 Antikoagulantide kulutõhusus virvendusarütmia tüsistuste ennetamisel Eestis

TTH09 Diabeediravi sitagliptiini ja dapagliflosiiniga

TTH08 Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise uuringu näidustused ja kulud Eestis

TTH07 Müeloomtõve ravistrateegiate efektiivsus ja kulutõhusus

TTH06 Vemurafeniibi kulutõhusus metastaatilise melanoomi ravis

TTH05 Mammograafia rinnavähi sõeluuringus

TTH04 Kehavälise viljastamise efektiivsus ja kulud Eestis

TTH03 Insuliinipumpade kasutamine laste 1. tüüpi diabeedi ravis

TTH02 Südametööd toetava seadme kasutamise efektiivsus ja kulutõhusus südamepuudulikkuse korral

TTH01 Reumatoidartriidi bioloogilise ravi efektiivsus ja kulutõhusus võrreldes sünteetiliste ravimitega

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!

Veebiseminar: teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond korraldab veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.
Valmisid õppematerjalid ja poliitikasoovitused kliimamuutuste tervisemõjudest

Valmisid õppematerjalid ja poliitikasoovitused kliimamuutuste tervisemõjudest