Autor:
Canva

Kevadine kestlikkuse infokiri ilmestab Tartu Ülikooli osa Ida-Viru õiglasel üleminekul 

Selle aasta esimene Tartu Ülikooli kestlikkuse infokiri pöörab pilgu Ida-Virumaa poole ja tutvustab seda, kuidas ülikool toetab piirkonda õiglasel üleminekul.  

Euroopa kultuuripealinna aasta läbiv teema on ellujäämise kunstid, mis võimaldaksid nii ühiskonna kui ka planeedi tasakaalus arengut. Kestlikku tulevikku saab Tartu Ülikool kujundada tänu teadustööle nii Eestis kui ka kaugemal. Järgmise seitsme aasta jooksul osalevad ülikooli teadlased kümne teaduse tippkeskuse töös, milles uuritavate teemade ring – näiteks keskkonnasäästlikud energiatehnoloogiad, kestlik maakasutus, inimeste tervis, heaolu ja Eesti kultuuri ajaloolised juured – on meie riigile strateegiliselt oluline. 

Eraldi tähelepanu vajab Ida-Virumaa rohelise ülemineku toetamine. Ülikool lööb seejuures kaasa nii uudsete tehnoloogiate arendamisel, ühiskonna siirdeprotsesside seirevahendite väljatöötamisel kui ka piirkonna vajadustest lähtuvate täienduskoolituste pakkumisel. Selle kõrval koolitame õpetajaid, kes on eestikeelsele haridusele üleminekul asendamatud. Lisaks alusuuringute ja haridusvõimaluste mitmekesistamisele viib ülikool koos piirkonna omavalitsustega läbi ka rakendusuuringuid, kaasates kohalikke vabaühendusi ja ettevõtteid. See toetab suurte muutustega seotud ootuste juhtimist ja koos huvirühmadega ühise tuleviku kujundamist. 

Kõigest sellest ja paljust muust huvitavast saab infokirjast lähemalt lugeda. 

Virgutavat kevade algust! 


Tutvu värske infokirjaga ja selle regulaarseks saamiseks sisesta tellimisvormi oma e-posti aadress. 


Tartu Ülikooli kestlikkuse infokiri toob kord kvartalis lugejani kestlikkusega seotud teadusuudised, lugemissoovitused ja ürituste info, käsitledes eri teemasid nii looduskeskkonna, ühiskonna, tervise kui ka kultuuri ja keele vaatenurgast. Järgmine infokiri ilmub juunis. 

Hans Orru, Piia Post ja Martin A. Noorkõiv

TÜ eksperdid: kliimaseadus sündis ahta fookuse ja kesise kaasamisega

Äidu karjääri roheline vesi ja surnud puud

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös toimub Ida-Virumaal Õiglase Ülemineku Foorum 

Rattasõidu pildid

Veel viimaseid päevi saab osaleda ülikooli liikuvusuuringus