Autor:
Erakogu

Rahvusvahelisel konverentsil räägiti ohtlikest kliima tervisemõjudest

Image
Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut konverentsil "Connecting Health & Climate Change"

Stockholmis toimus 11.–12. oktoobril konverents „Connecting Health & Climate Change“, kuhu kogunes ligi 40 riigist enam kui 200 tervise ja kliimamuutuste seoseid uurivat teadlast, eksperti, poliitikakujundajat ja mittetulundusühingut.

Konverentsi teaduskomitee juht oli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru, kelle eestvedamisel pandi kokku erinevad sessioonid, mis käsitlesid äärmuslike ilmaolude, sealhulgas kuumalainete, looduskoldeliste haiguste, muutuva õhukvaliteedi ja teiste ohutegurite mõju tervisele ning võimalusi nende ohtudega kohanemiseks. „Juba praegu sureb igal aastal otseselt kliimamuutuste tõttu 250 000 inimest, ent kui me võtame juurde kaudse mõju läbi mitte-nakkushaiguste suurenemise, siis on see efekt veel suurusjärgu võrra suurem. Konverentsil arutati muuhulgas, kuidas saaks meditsiinisüsteem paremini hakkama muutuvas kliimas, kuidas saaks meditsiiniasutused olla keskkonnasõbralikumad ning kuum ilm on väga oluline oht ka töökeskkonnas,“ rääkis Hans Orru.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnast esinesid ettekannetega Triin Veber ja Usha Dahal peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudist. Triin Veber tutvustas veebiraamatukogu, kuhu oli kogutud e-kursused ja online-õppematerjalid kliimamuutuse tervisemõjudest. „Kliimamuutus on 21. sajandi suurim terviseoht, ent paljud inimesed veel ei seosta kliimaprobleeme tervisega ja veebiraamatukogu annab võimalusi leida sellekohast infot,“ sõnas Orru. Usha Dahali ettekanne käsitles tervise aspektide vähest esindatust Euroopa Liidu roheleppes ning õiglase ülemineku protsessis Eestis, keskendudes Ida-Virumaa väljakutsetele ja ebavõrdsusele tervises.

Konverentsi korraldamisse olid kaasatud ka Marit Würtenberg, Anna Celine Kraus, Mari Perens ja Egert Hiie Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsist. Teaduskonverents korraldati Umea Ülikooli, Tartu Ülikooli ja CICERO koostöös.

ümbrikud ja lumikellukesed

Kevadine kestlikkuse infokiri ilmestab Tartu Ülikooli osa Ida-Viru õiglasel üleminekul 

Äidu karjääri roheline vesi ja surnud puud

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös toimub Ida-Virumaal Õiglase Ülemineku Foorum 

Rattasõidu pildid

Veel viimaseid päevi saab osaleda ülikooli liikuvusuuringus