Alustab avatud veebiloengute sari, kus arutletakse, kuidas toetada jätkusuutliku linnaruumi kujundamist

10. märtsil algab avatud veebiloengute sari „Liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks“, mida korraldab TÜ geograafia osakonna mobiilsusuuringute labor.  

Loengusari toob kõnelema liikuvuse ja transpordiplaneerimise eksperte ja juhtivaid teadlasi nii Eestist kui ka mitmelt poolt maailmast. Loengusarjas otsitakse vastust küsimusele, kuidas toetada inimmõõtmelist ning sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku linnaruumi kujundamist liikuvusanalüüsi ja transpordiplaneerimise kaudu. Loengud käsitlevad transpordipoliitikat ja liikuvusega seotud strateegilist planeerimist, transpordi ja liikuvuse sotsiaalseid, keskkonna- ja terviseaspekte, traditsioonilisi ja suurandmetele tuginevaid meetodeid transpordiplaneerimises ning digilahendusi ja tulevikutehnoloogiaid ning nende sotsiaalset mõju. Loengud toimuvad 10. märtsist 26. aprillini.  

Avatud veebiloengute sari toimub Transpordiplaneerimise õppeaine raames ja seda toetab programmi „Erasmus+“ Jean Monnet' võrgustik „CCAMEU – Cooperative, Connected and Automated Mobility: EU and Australasian Innovations“. 

Loengusarjale saab registreeruda aadressil https://transportplanning.ut.ee/.

 

Avatud veebiloengute kava

 • 10. märts kell 14.15 Johann Peetre (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) „Transpordi ja liikuvuse arengukava 2035 koostamisest“  
 • 15. märts kell 14.15 dr Karl Saidla (Tartu Ülikool)  Active transportation policy – what, why, how?(inglise keeles)
 • 17. märts kell 14.15 Tõnis Arjus (Tartu Linnavalitsus) Linnade kujunemisest ja tulevikust“
 • 22. märts kell 14.15 professor Malene Freudendal-Pedersen (Aalborgi Ülikool) „Sustainable mobilities in the human city (inglise keeles)
 • 29. märts kell 14.15 professor Tuuli Toivonen (Helsingi Ülikool) Analysing accessibility and mobility for planning of sustainable and equitable cities (inglise keeles) 
 • 5. aprill kell 14.15 professor Marketta Kyttä (Aalto Ülikool) Place-based methods is the study of urban mobility and participatory transport planning (inglise keeles) 
 • 7. aprill kell 14.15 Marek Rannala (Liikuvusagentuur) „Andmete positsioon transpordi ja liikuvuse planeerimisel 
 • 12. aprill kell 14.15 professor Frank Witlox (Genti Ülikool / Tartu Ülikool) Modelling approaches in transport geography (inglise keeles) 
 • 19. aprill kell 14.15 kaasprofessor Hans Orru (Tartu Ülikool) Kuidas mõjutavad liikumisvalikud linnakeskkonnas meie tervist? 
 • 21. aprill kell 08.15 professor Anthony Elliott (Lõuna-Austraalia Ülikool) No one driving: technologies, systems, retrotopias (inglise keeles) 
 • 26. aprill kell 14.15 dr Jochen Wendel (INIT) Advancements in public transit to promote sustainable, connected, and seamless mobility (inglise keeles) 
Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!