Autor:
/Unsplash

Infotunnis tutvustatakse Euroopa Liidu tervisetehnoloogia hindamise määrust

Alates 2025. aastast rakendub Euroopa Liidu tervisetehnoloogia hindamise määrus, millega luuakse ühine raamistik tervishoiualaste sekkumiste, sealhulgas ravimite, meditsiiniseadmete ja -protseduuride kliiniliseks hindamiseks. 9. aprillil kell 9.0012.30 toimub veebis Balti riikide ja Poola infopäev tervisetehnoloogia sidusrühmade võrgustikule.

Tartu Ülikooli peremeditsiini- ja rahvatervishoiu instituudi tervisetehnoloogiate hindamise keskuse teadur Mariliis Põld ütles, et tervisetehnoloogiate hindamisel analüüsitakse, milline on uue sekkumise kasu ja võrreldakse seda olemasolevate raviviisidega. „Praegu viib selliseid hindamisi läbi iga riik eraldi. Hindamine on eelkõige seotud tervishoiuteenuste, ravimite ja muude tervisetehnoloogiate rahastamisotsustega. Uue määruse rakendumine võimaldab muuhulgas parandada uuenduslike tervisetehnoloogiate kättesaadavust, tagada ressursside tõhus kasutus ja parandada tervisetehnoloogiate kvaliteeti kogu Euroopa Liidus, edendada tervisetehnoloogia hindamise vahendite, menetluste ja meetodite lähendamist, vähendada tervisetehnoloogia hindamise asutuste ja tööstuse tegevuse dubleerimist,“ selgitas Põld.

Määrus rakendub järk-järgult. Esmalt hinnatakse ühistööna kõik uued onkoloogilised ja kõrgtehnoloogilised ravimid, 2028. aastast lisatakse ühistööle harvikravimid ning alates 2030. aastast kuuluvad kõik uued ravimid määruse reguleerimisalasse.

Määruse rakendumise tutvustamiseks korraldatakse regionaalseid infopäevi tervisetehnoloogia sidusrühmade võrgustikule, kuhu kuuluvad patsientide ühingud, tervishoiualased vabaühendused, tervisetehnoloogia arendajad ja tervishoiutöötajad. Balti riikide ja Poola ühisel infopäeval esindavad Eestit lisaks tervisetehnoloogiate hindamisega tegelevale asutusele veel eri osapooled, sealhulgas patsientide ja riigi esindajad.

Mariliis Põld esindab Eestit liikmesriikide paneelis. Infopäeval saavad veebi teel osaleda kõik huvilised. Info ürituse ja registreerimise kohta leiab siit.

Ühishindamiste lühiinfoga eesti keeles saab tutvuda siin

 

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!

Veebiseminar: teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond korraldab veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.
Valmisid õppematerjalid ja poliitikasoovitused kliimamuutuste tervisemõjudest

Valmisid õppematerjalid ja poliitikasoovitused kliimamuutuste tervisemõjudest