Autor:
Andero Kalju

JÄRELVAADATAV: keskkonnatervishoiu professor Hans Orru räägib inauguratsiooniloengul keskkonna mõjust meie tervisele

Teisipäeval, 21. veebruaril pidas keskkonnatervishoiu professor Hans Orru Tartu Ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Kuidas keskkond meie tervist mõjutab“. 


Mõtteid värske professori loengust

  • Keskkonnateguritest mõjutab rahvatervist enim õhusaaste, põhjustades igal aastal Eestis enam kui tuhat varajast surma. Suurt tervisemõju avaldavad ka järjest suurenev keskkonnamüra ja kliimamuutuste tõttu sagenevad kuumalained.
  • Tähtis probleem tervisevaldkonnas on ebavõrdsus: näiteks on idavirumaalaste oodatav eluiga enam kui neli aastat lühem kui harjumaalastel.
  • Probleeme aitab vähendada kvaliteetsem elukeskkond, üks osa sellest on rohelus.

Keskkonnategurid mõjutavad kogu elukaare jooksul nii meie füüsilist kui ka vaimset tervist. Näiteks võivad ebasoodsate keskkonnamõjude tagajärjel sündida lapsed enneaegsena või madala sünnikaaluga, mistõttu on neil järgnevatel eluetappidel enam kroonilisi haiguseid, nende tervena elatud aastate hulk jääb väiksemaks ja nad surevad nooremalt, kui võiksid.

Hans Orru sõnul on iga viienda haigestumise puhul tähtis osa meid ümbritseval keskkonnal. „Keskkonnateguritest suurima mõjuga on õhusaaste, mis põhjustab Eestis igal aastal enam kui tuhat varajast surma,“ ütles professor. Suurt tervisemõju avaldavad ka järjest suurenev keskkonnamüra ja kliimamuutuste tõttu sagenevad kuumalained.

Inauguratsiooniloengul tutvustab Hans Orru seda, kui tervislik on Eesti elukeskkond, milliste negatiivsete ohuteguritega kokku puutume, kuidas need meie tervist mõjutavad ja mil viisil saab nende mõju vähendada.

„Väga tähtis probleem Eesti tervisevaldkonnas on ebavõrdsus: näiteks on idavirumaalaste oodatav eluiga enam kui neli aastat lühem kui harjumaalastel. Seda mõjutab nii keskkonnasaaste kui ka halvenenud elukeskkond laiemalt, sealhulgas ebavõrdne juurdepääs elukohalähedastele rohealadele,“ rääkis professor Orru.

Hans Orru on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal ning omandanud samas 2005. aastal rahvatervise kutsemagistri kraadi. Seejärel siirdus ta Umeå Ülikooli, kus kaitses 2009. aastal doktoriväitekirja „Kokkupuude peenosakestega ja nendega seotud tervisemõjud Eesti suuremates linnades“. Alates 2007. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis lektori ja kaasprofessorina ning 2022. aastast on ta keskkonnatervishoiu professor. Aastast 2010 on Hans Orru ka Umeå Ülikooli külalisteadur ning aastatel 2017–2019 oli ta külalisprofessor Kesk-Aasia meditsiiniülikoolides.

Hans Orru peamine uurimisvaldkond on õhusaaste, kliimamuutuste, müra jt keskkonnategurite mõju tervisele. Ta on püsivalt avaldanud teadustulemusi nii kõrgetasemelistes teadusajakirjades kui ka Eesti meedias ja osalenud otsustuskogudes. Ta on võtnud eksperdina osa arengukavade ja mõjuhinnangute koostamisest, kuulub Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse eksperdikogusse ning on rahvusvahelise kliimapaneeli (IPCC) kuuenda mõjuhinnangu kaasautor.

Loengut saab järelvaadata videoportaalis UTTV. Rohkem infot inauguratsiooniloengute kohta on ülikooli veebilehel.

Eesti lapsed näevad televisioonis liiga palju ebatervislikke toidu- ja joogireklaame

Eesti lapsed näevad televisioonis liiga palju ebatervislikke toidu- ja joogireklaame

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

Teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlesid viiruste mõju ja tuleviku üle