Skip to main content
Foto:
Pexels

Tartu Ülikool uurib arstide arvamusi eutanaasia kohta

Tartu Ülikooli teadlased viivad läbi uuringut, milles soovitakse teada Eestis töötavate arstide arvamusi eutanaasia ja assisteeritud enesetapu seadustamise kohta.

Üks uuringu läbiviija, meditsiinieetika õppejõud Aime Keis ütes, et ühiskonnas kerkib aeg-ajalt esile küsimus, kas väärikas surm on inimõigus ning kas eutanaasia ja assisteeritud enesetapp peaks ka Eestis seadustatud olema. "Eutanaasia all mõistame siinkohal arsti poolt aktiivset surmaabi osutamist. Assisteeritud enesetapp on elust lahkumine ravimite abil, mis on korraldatud arsti poolt, kuid inimene manustab ravimid ise," selgitas Keis.

Täpsemalt on uuringu eesmärk kirjeldada Eestis töötavate arstide arvamusi ja hoiakuid eutanaasia ning assisteeritud enesetapu seadustamise ja võimaliku läbiviimise suhtes. Samuti soovitakse uuringu käigus leida hoiakute seoseid demograafiliste ja tööalaste teguritega.

Uuringus soovitakse teada saada võimalikult paljude erinevate erialade arstide arvamust. "Oleme küsimustiku koostamisel lähtunud praegusel ajal valdkonnas toimuvatest arengutest, kaasaarvatud ka psühhiaatriliste haiguste ja laste õigustest soovida eutanaasiat või assisteeritud enesetappu," ütles Aime Keis.

Aime Keisi sõnutsi pole eutanaasia ja assisteeritud enesetapp riigiti väga levinud. Kaks elust lahkumise võimalust ei ole alati samas riigis seadustatud. "Näiteks Šveitsis, kus on ka tuntud kliinik Dignitas, on assisteeritud enesetapp lubatud, aga eutanaasia mitte. Hollandis viivad aga enamik surmale kaasaaitamisi läbi perearstid." Ankeetküsimustikku saab täita REDCapi veebikeskkonnas, mis tagab vastajale konfidentsiaalsuse, sest süsteem ei salvesta vastajate IP-aadresse. Küsimustele vastamine on vabatahtlik ja vastamise võib iga hetk pooleli jätta ning vastused ei salvestu.

Eestis töötavate arstide arvamust on antud teemal varasemalt uuritud 20 aastat tagasi. Tulemuste põhjal valmib peremeditsiini ja tervishoiu instituudis magistritöö.

Selle aasta aprillis alanud uuringut "Eestis töötavate arstide arvamus ja hoiakud eutanaasia ja assisteeritud enesetapu seadustamise kohta" viib läbi Tartu Ülikooli peremeditsiini ja tervishoiu instituut koos Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatria kliinikuga. Uuringu meeskonda kuuluvad Aime Keis, Kadri Suija, Anu Aloja ja Mariann Kiudma

#teadus
Erakogu

Toni Seppälä peab loengu täppismeditsiini rakendamisest seedetraktivähi korral

Jaga
03.08.2022
#teadus
Covid-19 vaktsiini illustreeriv pilt_autor Alena Shekhovtcova

Koroonaviirusega nakatunute hulk on kuuga vähenenud kolmandiku võrra

Jaga
14.06.2022
#teadus
Ampullid

Seireuuring annab ettekujutuse suvisest koroonaolukorrast 14. juuniks

Jaga
01.06.2022