Autor:
/Pexels

Valmisid õppematerjalid ja poliitikasoovitused kliimamuutuste tervisemõjudest

Rahvusvahelise ENBEL-i projekti käigus loodi üle 30 video- ja õppematerjali ning koostati üheksa poliitikasoovitust, milles räägitakse lähemalt kliima mõjudest inimese tervisele.

Õppematerjalide ja poliitikasoovituste loomisse on panuse andanud ka Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor ja kestliku arengu keskuse juhataja Hans Orru. Videotes räägitakse lähemalt ekstreemsest kuumusest, laste enneagsest sünnist, Aafrika riikide tervishoiusüsteemidest, õhusaastest, maastikutulekahjudest ja paljust muust.

Hans Orru sõnutsi on Aafrika väga haavatav piirkond, kus kliimamuutuste mõjud on suured ja kohanemise võimalused on väga piiratud, kuid sajandi lõpuks elab 2/5 maailma elanikest just seal piirkonnas. „Kui sealsed probleemid tunduvad kauged, siis rände kaudu võivad need saada meile väga lähedseks.“

Poliitikasoovituste all on ühe teemana käsitletud kliimateenuste kättesaadavust äärmuslike ilmaolude tingimustes. Orru sõnas, et aina tugevamad tormid, pikemad põuad, tugevad vihmasajud ja pikaajaline kuumus mõjutavad nii tervist kui inimeste heaolu. „Riikide ilmateenistuste ja tervishoiusektori partnerluses välja töötatud kliimateenused saavad kaitsta elanikkonda näiteks kuumalainete eest ja hallata tervishoiuteenuseid paremini.“

Eraldi keskenduti poliitikasoovitustes kuumusele töökeskkonnas, mida siiani on vähe teadvustatud. Näiteks eelmine aasta suri Prantsusmaal Šampanja piirkonnas viinamarjakorjamishooajal neli inimest liigse kuumuse tõttu. „Kuigi Eesti temperatuurid ei ole nii ekstreemsed, oli eelmisel ja üle-eelmisel suvel mitmeid päevi, kus inimesed polnud nõus kuumuse tõttu tööma. Me peaeme hakkama aktiivselt mõtlema kohanemismeetmetele, et kaitsta inimeste tervist töökeskkonnas,“ sõnas Hans Orru.

Materjalid on koondatud ENBEL-i portaali, mis avati 2022. aasta mais. Portaalis on kliimamuutuste- ja tervisealased õppematerjalid, ENBEL-i poliitikasoovitused, teadusartiklid ning avalikud aruanded ja eri projektide kokkuvõtted. Portaali koostamist rahastas Euroopa Komisjon „Horisont 2020“ meetme raames. Tutvu videote ja poliitikasoovitustega siin.

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!

Veebiseminar: teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond korraldab veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.
Infopäeval tutvustatakse Euroopa Liidu tervisetehnoloogia hindamise määrust

Infotunnis tutvustatakse Euroopa Liidu tervisetehnoloogia hindamise määrust