TTH ekspertnõukogu

Tartu Ülikooli tervisetehnoloogiate hindamise ekspertnõukogu on ühiskondlik nõuandev kogu, mis toetab Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juures tegutseva TTH keskuse tööd.

Nõukogusse kuuluvad oma ala eksperdid erinevatest tervishoiu valdkondadest, nii kliinilisest meditsiinist kui tervishoiu juhtimise valdkonnast. Nõukogu koosneb kuni 10 liikmest.

Nõukogu koosseis 17.04.2022 seisuga:

Esimees: Erki Laidmäe, Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja

Liikmed:

Kersti Esnar, Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja;

Vallo Volke, Sotsiaalministeeriumi koosseisuväline sisemeditsiini erialade nõunik;

Sergei Nazarenko, Sotsiaalministeeriumi koosseisuväline kliinilis-konsultatiivsete erialade nõunik;

Toomas Sillakivi, Sotsiaalministeeriumi koosseisuväline kirurgiliste erialade nõunik;

Andres Lehtmets, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku juht;

Le Vallikivi, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine;

Annika Veimer, Tervise Arengu Instituudi direktor;

Anneli Uusküla, Tartu Ülikooli epidemioloogia professor;

Kaja-Triin Laisaar, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, ravijuhendite metoodikakonsultant.

Nõukogu ülesanneteks on muuhulgas nõustada Tartu Ülikooli tervisetehnoloogiate hindamisel, vastava kompetentsuse väljaarendamisel ja institutsionaalse tugistruktuuri rajamisel, esitada ja/või valida välja tervisetehnoloogiate hindamise raportite teemad, kinnitada tervisetehnoloogiate hindamise raportid ning jälgida ja tagada tervisetehnoloogiate hindamise protsessi ja raportite kvaliteeti. Vaata täpsemalt TTH nõukogu töökorrast

Nõukogu töövormideks on koosolek ja elektrooniline hääletus. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. TTH ekspertnõukogu koosolekute protokollid on avalikud.

TTH ekspertnõukogu elektrooniline koosolek 31. jaanuaril, 2024 protokoll

TTH ekspertnõukogu elektrooniline koosolek 8. veebruaril, 2024 protokoll

TTH ekspertnõukogu elektrooniline koosolek 20. märtsil, 2024 protokoll

TTH ekspertnõukogu elektrooniline koosolek 13. mail, 2024 protokoll

TTH ekspertnõukogu koosolek 29. märtsil, 2023 protokoll

TTH ekspertnõukogu elektrooniline koosolek, 19. aprillil, 2023 protokoll

TTH ekspertnõukogu elektrooniline koosolek 12. juunil, 2023 protokoll

TTH ekspertnõukogu koosolek 4. oktoobril, 2023 protokoll

TTH ekspertnõukogu elektrooniline koosolek 28. detsembril, 2023 protokoll

TTH ekspertnõukogu koosolek 18. mail, 2022 protokoll, protokolli lisa TTH ekspertnõukogu töökord

TTH ekspertnõukogu koosolek 1. juulil, 2022 protokoll 

TTH ekspertnõukogu koosolek 19. augustil, 2022 protokoll

TTH ekspertnõukogu koosolek 5. oktoobril, 2022 protokoll 

TTH nõukogu koosolek 19. jaanuar 2021                           protokoll 2021-1

 

TTH nõukogu elektrooniline hääletus 18. märts 2021      protokoll 2021-2

 

TTH nõukogu koosolek 23. märts 2021                              protokoll 2021-3

 

TTH nõukogu elektrooniline hääletus 30. aprill 2021       protokoll 2021-4

TTH nõukogu koosolek 30. jaanuar 2020                          protokoll 2020-1

 

TTH nõukogu elektrooniline hääletus 21. aprill 2020        protokoll 2020-2

 

TTH nõukogu koosolek 17. detsember 2020                     protokoll 2020-3

TTH nõukogu koosolek 24. jaanuar 2019                                protokoll 2019-1

 

TTH nõukogu koosolek 05. märts 2019                                   protokoll 2019-2

 

TTH nõukogu koosolek 06. juuni 2019                                    protokoll 2019-3

TTH nõukogu koosolek 25. jaanuar 2018                               protokoll 2018-1     

TTH nõukogu elektrooniline hääletus 28. veebruar 2018       protokoll 2018-2

TTH nõukogu koosolek 22. märts 2018                                  protokoll 2018-3

TTH nõukogu elektrooniline hääletus 8. juuni 2018                protokoll 2018-4

TTH nõukogu protokoll 11. detsember 2018                           protokoll 2018-5

 

TTH nõukogu koosolek 25. jaanuar 2017                                 protokoll 2017-1

TTH nõukogu koosolek 22. märts 2017                                    protokoll 2017-2

TTH nõukogu koosolek 23. mai 2017                                       protokoll 2017-3

TTH nõukogu elektrooniline hääletus  24. august 2017           protokoll 2017-4

TTH nõukogu koosolek 17. oktoober 2017                              protokoll 2017-5

TTH nõukogu koosolek 18. detsember 2017                           protokoll 2017-6

TTH nõukogu koosolek 22. jaanuar 2016                                  protokoll 2016-1

TTH nõukogu koosolek 15. märts 2016                                     protokoll 2016-2 

TTH nõukogu koosolek 24. mai 2016                                        protokoll 2016-3 

TTH nõukogu elektrooniline hääletus  2. august 2016              protokoll 2016-4

TTH nõukogu koosolek 6. september 2016                               protokoll 2016-5

TTH nõukogu elektrooniline hääletus  6. oktoober 2016           protokoll 2016-6

TTH nõukogu koosolek 17. november 2016                             protokoll 2016-7

TTH nõukogu elektrooniline hääletus  23. detsember 2016     protokoll 2016-8

...

Olete oodatud kevadkonverentsile

Instituudi kõneisikud

Instituudi kõneisikud
MV

Instituudi meediakajastused